onsdag

Om budskaberne fra Medjugorje.


Gennem mine budskaber vil jeg skabe
en smuk mosaik i jeres hjerte.
(25. november 1989)
Den 24. juni 1981 var de to piger, Ivanka Ivankovic, 15 år, og Mirjana Dragicevic, 16 år, var på vej hjem fra en spadseretur og så en skikkelse.
     Næste aften vendte de tilbage med fire af deres venner, Vicka Ivankovic, 16, Ivan Dragivevic, 16, Maria Pavlovic, 16 og Jakov Colo, 10 år.
     Den smukke dame, klædt i hvidt, kaldte dem til sig og talte til dem. De seks unge fortalte, at det var Gospa, som Jomfru Maria kærligt kaldes på kroatisk.
     Alle seks seere er nu voksne mennesker og de er alle gift og har børn.

 Siden har Jomfru Maria vist sig for de seks unge en gang om dagen, senere en gang om måneden eller sjældnere.
     Hver aften, på den tid hvor åbenbaringerne finder sted 18. 40 (17.40 sommertid), bliver der bedt rosenkrans og læst messe i kirken i Medjugorje, det tager gerne omkring tre timer og der deltager hver dag mange pilgrimme og op til 30 præster.
     Gospa har siden 1984 givet mange budskaber til de seks seere, som de skulle give videre til hele verden. Først hver torsdag og siden januar 1987 hver den 25. i måneden. Selv om der er tusindvis af budskaber, kan de opsummeres i fem punkter:

Fred
"Fred, fred, fred og kun fred." (25. juni 1981)
Jomfru Maria har sagt, at hun er fredens Dronning, og hun opfordrer os til at leve i fred på fire måder:
- Fred i vore hjerter gennem forsoning med Gud; det opnår vi gennem det månedlige skriftemål.
- Fred i vore familier ved at gøre Gud til midtpunktet i vort familieliv.
- Fred i menigheden eller fællesskabet ved at elske og tilgive vor næste.
- Fred i verden gennem omvendelse og enhed med Gud.

Tro
At tro på Gud, det lyder måske enkelt og overflødigt, men i vor verden der præges af mangel på tro og hvor overtro og mysticisme gror vildt, er troen på Gud vigtig. På spørgsmålet om, hvilken bøn der var hendes favorit, svarede Gospa at det var trosbekendelsen. Lad os derfor ofte bede den.

Omvendelse
"I skal omvende jer her i menigheden. Hvis I gør det, vil det være muligt for alle der kommer hertil at gøre det samme" (8. marts 1984). "Også I der er fjernt fra bønnen, skal omvende jer og søge sjælens frelse i hjertets stilhed og nære den med bøn." (25. maj 2007).

Bøn
"Uden bøn er der ingen fred. Derfor, kære børn, opfordrer jeg jer til at bede for fred foran korset" (6. september 1984). "I dag ønsker jeg at opfordre jer: Bed, bed, bed, bed! I bøn vil I finde løsningen på enhver kompliceret situation ... og jeg takker alle, der opfordrer til bøn i familierne" (28. marts 1985).

Faste
Jomfru Maria siger: "Jeg ønsker at folk beder med mig i disse dage. Og at de beder så meget som muligt! At de faster strengt onsdag og fredag, og hver dag beder mindst en rosenkrans, glædens, sorgens og herlighedens mysterier" (14. august 198). Hvis man ikke kan faste på vand og brød, sådan som Maira her beder om, er det en god idé i stedet at give afkald på andre fornøjelser, for eksempel fjernsyn eller computer. Faste og bøn er nødvendige for vores omvendelse. Det viser os vor afhængighed af Gud og åbner vort hjerte for Hans nåde. Faste svækker djævelens kræfter.

Hemmeligheder og tegn
Gospa betror også de seks seere ti hemmeligheder. Tre af dem har fået alle ti, de andre tre kun ni hver. Fra de modtager den tiende hemmelighed, ser de ikke længere Gospa hver dag, men kun en gang om året. Når de alle seks har fået hemmelighederne at vide, vil Jomfru Maria skabe et tegn til omvendelse i Medjugorje, ikke uligt solunderet i Fatima, men permanent.

Hvad siger Kirken?
De lokal kirkelige myndigheder føler ofte at de er nødt til at holde Medjugorje nede indtil Kirkens godkendelse foreligger. Roms handlen er imidlertid en forsigtig støtte, forsigtig fordi Kirken ikke kan anerkende noget, medens det stadig foregår. Fatima blev først anerkendt 13 år efter åbenbaringernes ophør, og med Guadalupe tog det hele 200 år.

"Kære børn! I dag opfordrer jeg jer som aldrig før til at leve mine budskaber og virkeliggøre dem i jeres liv. Jeg er kommet til jer for at hjælpe jer, og derfor opfordrer jeg jer til at forandre jeres liv, for I er slået ind på en vej, der leder til elendighed og ødelæggelse. Da jeg sagde til jer: 'omvend jer, bed, fast, og forson jer' tog I kun disse budskaber til jer overfladisk. I begyndte på at leve dem, og så holdt I op fordi det var svært for jer.
Nej, kære børn, når noget er godt, må I holde ud i det gode og ikke tro at Gud ikke ser dig, at Gud ikke hører dig eller hjælper dig. Og derfor er I gået væk fra Gud og fra mig på grund af jeres manglende interesse. I ønskede at gøre jer til oaser af fred, kærlighed og godhed. Gud ønskede med jeres kærlighed og hans hjælp at udføre mirakler og give et eksempel. Altså siger jeg til jer: Satan leger med jer og med jeres sjæl, og jeg kan ikke hjælpe fordi I er langt borte fra mit hjerte. Bed derfor og efterlev mine budskaber og så vil I se Guds kærligheds mirakel i jeres hverdagsliv. Tak fordi I har fulgt mit kald!" (25. marts 1992).